Algemene informatie over maatschappelijk rendement

Printervriendelijke versiePDF version

We nodigen u uit uw mening te geven over onderstaande publicaties en documenten. Dat kunt u doen door onderaan deze pagina te klikken op 'nieuwe reactie toevoegen'. Uw reactie zetten we bij: beoordeling bruikbaarheid.

 

Boeken

Maatschappelijke kosten en baten in beeld (ministerie van BZK, maart 2013). Informatieblad over maatschappelijk rendement van maatschappelijk vastgoed en de kosten-batenanalyse.


Meten wat werkt? Evaluatie als basis voor succesvolle wijkaanpak (ISW, mei 2011): ISW reikt een handvat aan voor de evaluatie van een wijkaanpak. Een goede evaluatie draagt vooral bij aan het steeds effectiever interveniëren in wijken, is de gedachte achter dit boek. Een en ander wordt geïllustreerd met voorbeelden van evaluaties van wijkaanpak in Arnhem.

Beoordeling bruikbaarheid: 

 

Werken aan maatschappelijk rendement (ministerie van BZK, 2011): dit boek is een handreiking voor beleidsmakers en projectleiders. Het maakt het maatschappelijk rendement van een project of investering inzichtelijk.

Beoordeling bruikbaarheid:

Klaas Mulder (Laagland Advies): 'Het boek is niet eenvoudig, maar wel heel zorgvuldig en bruikbaar. In de praktijk zal er nog een vertaalslag moeten plaatsvinden. In sommige gevallen is er wellicht een "light version" mogelijk. Zwakke punt zijn de aannames (betere wijk als mensen gelukkiger zijn door meer ontmoeten).'

Miel Karthause (kbng): 'Gelezen en wat van opgestoken. Het biedt handvatten om bijvoorbeeld tot een programma voor een gebied te komen.'

 

Zicht op maatschappelijk rendement (SEV, 2010): in het vijfjarige innovatieprogramma van de SEV zijn met zo'n 30 partijen 12 instrumenten beproefd. Dit praktijkboek doet verslag van de ervaringen en geeft handreikingen om zelf aan de slag te gaan.

Beoordeling bruikbaarheid:

 

Handleiding voor kostenbatenanalyses in het sociale domein (ministerie van VROM, 2008). Deze handleiding is onder meer geschreven voor beleidsmakers en projecteigenaren in het sociale domein. Het kan hier dan gaan om beleidsmakers of projecteigenaren bij gemeenten, maatschappelijke organisaties of de rijksoverheid. In de handleiding wordt het instrument maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) uitgebreid toegelicht. De handleiding kan ook behulpzaam zijn bij evaluaties van maatschappelijk vastgoed.

 

Scripties

Diverse scripties over maatschappelijk rendement: onder meer over maatschappelijk rendement van multifunctionele accommodaties (J, van der Weide, 2010) en Multifunctioneel maatschappelijk vastgoed door de ogen van gebruikers (C. Gaasbeek, 2009).

Beoordeling bruikbaarheid:

 

Artikelen

Maatschappelijk rendement is onbetaalbaar (SSW, 2010): drie managers van Woonstichting SSW geven hun visie op maatschappelijk vastgoed en maatschappelijk rendement.

Beoordeling bruikbaarheid:

 

Maatschappelijk rendement van vastgoed (Real Estate Magazine, 2006): in dit artikel wordt maatschappelijk rendement vergeleken met direct en indirect rendement, twee andere bekende vastgoedrendementen.

Beoordeling bruikbaarheid:

 

 

BijlageGrootte
1303 Maatschappelijke kosten en baten in beeld314.65 KB
0804 Handleiding voor kostenbatenanalyses in het sociale domein1.33 MB
0607 Maatschappelijk rendement van vastgoed137.07 KB