Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Activiteiten tot nog toe

 

Hieronder een overzicht van de activiteiten van het netwerk Onderhoud tot nog toe. De impressies van de bijeenkomsten van het afgelopen jaar treft u als onderliggende pagina's bij de beschrijving van dit netwerk.

 

2017

Met 4 bijeenkomsten en een workshop tijdens de Najaarsbijeenkomst, was het een inspirerend en actief jaar voor het netwerk. Voor een groot deel heeft het netwerk zich bezig gehouden met de onderhoudscontracten: integrale contracten, wel/niet uitbesteden en hoe uitbesteden. Maar ook thema's als gewenste conditie en nieuwe NEN normen en aangepaste spelregels voor onderhoud zijn aan bod gekomen. 

 

In 2016

In 2016 heeft dit netwerk het levenslicht gezien. In september is er een drukbezochte bijeenkomst over (vast-)goed onderhoud in de praktijk geweest. Hier zijn de thema's opgehaald om in 2017 samen op te pakken. Ook is er een sessie over onderhoud tijdens de Najaarsbijeenkomst.

 

 

 

Delen: 

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner