Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Dorpshuis voor 1 euro

Bewoners actiefDe gemeente Montferland doet vier dorpshuizen over aan de dorpen. Een boeiende beweging als je kijkt naar ontwikkelingen in gemeentelijk vastgoed.

 

Jarenlang was het beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed verdeeld over meerdere afdelingen. Inmiddels is dit bij veel gemeenten verleden tijd. Er zijn vastgoedorganisaties opgetuigd die zorgdragen voor de hele gemeentelijke vastgoedportefeuille. Een grotere schaal zorgt voor professioneler opereren, zo is de gedachte. Aan de andere kant is er de tendens van buurthuizen in zelfbeheer.

 

Terug naar het dorp
Tanja Loeff, wethouder in MontferlandIn Montferland is aangesloten bij het zelfbeheer-pad. Hier gaan in totaal vijf gebouwen terug naar ‘de dorpen’, voor het symbolische bedrag van 1 euro. Praktisch betekent dat voor elk gebouw een stichting of vereniging met een bestuur dat verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van het dorpshuis, inclusief het onderhoud van de gebouwen. Het gereserveerde onderhoudsbudget gaat mee. En voor een paar dorpshuizen ook nog een bijdrage in de exploitatie plus een reservering voor eventuele nieuwbouw. “We hebben nagedacht hoe we deze dorpen toekomstbestendig kunnen maken”, zegt wethouder Tanja Loeff in de Stem van Montferland.

 

Keuze met consequenties
De dorpen hoeven niet in te gaan op het aanbod van de gemeente. In dat geval wordt het pand verkocht, is het dorp het dorpshuis kwijt en verdwijnen de reserveringen in de algemene middelen. De kans daarop is klein aangezien de dorpen zelf de plannen voor overname ontwikkeld hebben. Jeroen Rosendahl, voorzitter van Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk, houdt nog wel een slag om de arm: “We willen wel weten welke voorwaarden de gemeente aan de toegezegde financiën hangt.”

 

OnderhoudAls de dorpen ‘Ja’ tegen het aanbod zeggen, zijn er in Montferland straks vijf stichtingen of verenigingen met evenzoveel dorpshuizen die zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud. Benieuwd hoe ze dat gaan organiseren. Hebben de stichtingen voldoende slagkracht, expertise en financiële middelen om het goed te regelen en de verantwoordelijkheid voor dit vastgoed te dragen, of is het een tussenstation voor een andere ontwikkeling of een nieuwe subsidievraag in de toekomst, zoals dat recent in Amersfoort het geval was? De praktijk zal het leren.   

 

 


Ook meedoen?
Dit thema (en meer) komt aan bod in de Bouwstenen-netwerken:

 

 

 

Meer informatie

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner