Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Dossier transformatie zorgvastgoed

Transformatie tot wonenSpeciaal voor bestuurders en medewerkers van gemeenten maakte Bouwstenen met Platform31 een kennisdossier over het transformeren van zorgvastgoed. 

 

 

Kennisdossier Transformatie Zorgvastgoed

Door de veranderingen in het zorgstelsel - het scheiden van wonen en zorg en de transitie van de wet langdurige zorg - staan veel verzorgingshuizen leeg. Mensen worden geacht langer thuis te wonen. Tegelijk is er een tekort aan woningen. Transformatie van leegstaand zorgvastgoed naar wonen ligt dan voor de hand. De praktijk blijkt echter weerbarstig. 

 

Ontmoetingsfunctie
Door het sluiten van verzorgingshuizen verdwijnt ook een ontmoetingsfunctie voor de buurt. Gemeenten hebben een grote rol in het vormgeven van welzijn en zorg in wijken en buurten. Wat is de benodigde voorzieningeninfrastructuur en bijbehorende zorg- welzijn en dienstenarrangementen, nu het verzorgingshuis wegvalt? Hoe voert een gemeente hierop de regie en brengt zij partijen hiervoor bijeen?

 

Transformatie op niveau
Dit kennisdossier is bedoeld voor bestuurders en medewerkers van gemeenten en gaat in op de rol van gemeenten bij transformatie van zorgvastgoed op:

  1. strategisch en beleidsmatig niveau; hoe passen zorgwoningen in het woningmarktbeleid?
  2. tactisch en operationeel niveau; over sturing en betrokkenheid van de gemeente bij transformatie op gebouwniveau en de functie van het gebouw voor de wijk.

 

 

 

Ook meedoen?
Interesse in ontwikkelingen in de zorg? Ga dan op 18 mei met ons in gesprek over de toekomst van wonen en zorg.

 

 

 

Meer informatie

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner