Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Onderhoud

In 2016 zijn we gestart met een nieuw netwerk ‘Onderhoud van maatschappelijk vastgoed’. De deelnemers zijn actief op het gebied van onderhoud in de publieke sector.

 

OnderhoudWaarom dit netwerk?

Onderhoud van gebouwen is van essentieel belang voor het gebruik en er zijn jaarlijks grote bedragen mee gemoeid. Slim omgaan met onderhoud en opdrachtgeverschap kan het gebruik veraangenamen en forse besparingen realiseren. Reden voor de partners van Bouwstenen om het thema onderhoud op de agenda te zetten.

 

Wie doen er mee?

Onderhoudsprofessionals bij gemeenten, onderwijs en zorg- en welzijnsinstellingen die bezig zijn met de zorg voor en het onderhoud van maatschappelijk vastgoed. Ook professionals die een rol hebben in advisering, ondersteuning of uitvoering van vastgoedonderhoud zijn van harte welkom mee te doen.

 

Wat is het doel?

Doel is uitwisseling van kennis en inspiratie, en - waar gewenst - instrumentontwikkeling rond specifieke onderhoudsthema's. Voor 2017 zijn de volgende thema's benoemd: onderhoud en accomodatiebeleid, verduurzamen en onderhoud, vormgeven van samenwerking, optimaal gebruik van normen en tools.

 

Hoe werkt het?

Elk jaar worden een paar thema's geselecteerd die tijdens 3 netwerkbijeenkomsten van een halve dag worden besproken. 

  • Deelnemers participeren actief en bereiden zelf het thema voor;
  • Één van de deelnemers is gastheer;
  • Besprekingen in een sfeer van openheid en vertrouwen;
  • Vanuit Bouwstenen is er organisatorische en communicatieve ondersteuning.

Op de website van Bouwstenen worden openbare stukken gedeeld. Buiten de bijeenkomsten weten de deelnemers elkaar ook te vinden voor afstemming en collegiale consultatie. Ook wordt er vanuit dit netwerk een verbinding gemaakt met andere netwerken en thema's binnen Bouwstenen. 

 

Wanneer zijn de bijeenkomsten

Bijeenkomsten in 2017 zijn:

 

 

 

Meedoen?

Partners van Bouwstenen kunnen gratis deelnemen (eerste netwerk) of voor € 500,- (bij meerdere netwerken). Zie ook de informatie over het partnership. Overige deelnemers betalen € 750,- per jaar.

 

Dit bedrag is excl. BTW en inclusief alle bijeenkomsten, het werk voor en achter de schermen en de Najaarsbijeenkomst. U kunt zich hier aanmelden.

 

 

 

 Organisatie en informatie

Delen: 

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels