Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Benieuwd naar de ervaring van anderen met informatiesystemen voor vastgoed- en facility management? Kijk op de site, maar vul vooral ook je eigen ervaring in. 

 

 

De gemeente Tilburg wilde af van door elkaar lopende huur- en subsidiestromen voor haar vastgoed. Daarom besloot de gemeente tot invoering van een meer transparante werkwijze via een kostprijsdekkende huur en een helder subsidiebeleid. 

De gemeente Almere heeft een groot deel van haar gebouwen voorzien van zonnepanelen. Dit is een forse stap naar het doel om in 2022 een energieneutrale stad te zijn. 

 

 

Gastvrijheid en de activiteiten die er plaatsvinden worden hoger gewaardeerd dan het gebouw. Dat blijkt uit zo'n 1.000 reviews onder 25 wijkvoorzieningen, MFA's en brede scholen.


André van Delft van DEMO Consultants legt uit wat een vastgoed-informatiemanager doet en hoe deze nieuwe rol goed in te vullen. Het gaat om meer dan data inkloppen.  

 

Marieke Prins verbaast zich over het systeem van onderwijs-huisvesting. Het archaïsch taalgebruik illustreert dat de verhoudingen op een versleten leest zijn gestoeld. Is een nieuw systeem mogelijk?

De nieuwste studie van het Planbureau voor de Leefomgeving zet aan het denken over de bekostiging van onderwijs- en zorgvastgoed en de spanning tussen sectorale en ruimtelijke belangen.

Twee multifunctionele accommodaties (MFA’s) in het oosten van het land gaan de horeca anders organiseren. De huidige uitbesteding levert niet het gewenste resultaat op. Een probleem dat vaker voorkomt.

 

Bij de helft van de aanbestedingen voor scholenbouw is 20% meer financiering nodig dan vooraf gebudgetteerd, blijkt uit een Bouwstenen-enquête.

 

OmdenkenGemeenten willen het verduurzamen van hun vastgoed zoveel mogelijk inpassen in de normale taakuitvoering. Dat betekent niet dat het iets is voor een tijdelijke functie.