Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

VakantieVoor wie deze zomer in Nederland is, hebben we een aantal leuke uitjes. Inspirerende voorbeelden voor liefhebbers van maatschappelijk vastgoed, verspreid door het hele land.

Verduurzaming Dunamare"Alles wat we binnen tien jaar terugverdienen, investeren we in de school", zei het college van bestuur van Dunamare onderwijs-groep. Dus gingen ze aan de slag met de verduurzaming van hun gebouwen.

Nieuwe baanDe aantrekkende markt biedt vastgoedmensen in de publieke sector de gelegenheid van baan te wisselen. Er is een heuse stoelendans gaande.

 

 

Bijeenkomsten onderwijsBouwstenen houdt in september meerdere bijeenkomsten voor scholen die aan hun toekomst willen werken. Insteek is de lokale agenda en duurzaamheid.

VerduurzamenIn september organiseren we vier regiobijeenkomsten voor gemeenten die aan de slag willen met de verduurzaming van het eigen vastgoed en hun vastgoedorganisatie.

Hoofdlijnen KlimaatakkoordDe hoofdlijnen van het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving, gepresenteerd op 10 juli 2018, bevatten geen zaken die nog niet bekend waren. Het akkoord richt zich vooral op energie. 

Klimaatdoelen nieuwe collegesDe NVDE heeft de coalitieakkoorden van de 100 grootste gemeenten geanalyseerd. In 43 akkoorden wordt het verduurzamen van het eigen gemeentelijk vastgoed genoemd.  

Gasloze schoolHet ministerie van BZK heeft € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor tien gasloze scholen. Om de klimaatdoelen te bereiken zal meer nodig zijn.  

SportakkoordEr komt jaarlijks € 87 miljoen vrij voor het moderniseren van sportaccommodaties, staat in het Sportakkoord. Ook voor het verduurzamen en toegankelijker maken van de accommodaties komt extra geld beschikbaar.

Klimaatneutraal RijkHet Rijk wil een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. De Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk geeft een goed beeld hoe deze ambitie vorm krijgt via gebouwen, energieverbruik en inkoop.