Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

NetwerkenHeeft u een droom, groot of klein, en zoekt u medestanders om deze droom verder te brengen? Beklim dan 30 november de zeepkist en help elkaar vooruit.

 

DecentralisatieOnlangs heeft het bestuur van de LVO een visiedocument 'Decentralisatie naar een nieuwe fase' rond onderwijshuisvesting vastgesteld. Het dient als input om in gesprek te gaan.

In 2007 schreef Marc van Leent samen met RIGO de publicatie Bouwstenen voor Sociaal. Tien jaar later kijken we terug. Wat was de bedoeling van deze publicatie en waar staan we nu? 

 

OnderwijshuisvestingMet een nieuwe generatie IHP's kan een meer constructieve samenwerking tussen scholen en gemeenten rond onderwijshuis-vesting worden bereikt. 


TransformatieOnder deze titel bracht de gemeente Leiden een magazine uit, waarin het verleden met de toekomst wordt verbonden. "Vooruit met de ruimte die er is", ook op maatschappelijk vlak. 

 

Vastgoedmanagement

Bouwstenen ontwikkelde met steun van het A+O fonds Gemeenten een publicatie over organisatie, personele invulling en formatie voor het gemeentelijk vastgoed-management; 'vanuit de bedoeling'.

OnderwijshuisvestingNiemand weet hoe het onderwijs er over pakweg 15 jaar uit ziet en hoeveel leerlingen een school heeft. Daarom gaat het Erfgooiers College anders dan voorheen contracteren.

 

GebruikerservaringDe gebruikers van softwaresystemen voor vastgoed- en facilitymanagement worden steeds kritischer. "Er lijkt iets te broeien", zegt Fred Kloet.  

 

LeegstandDoor daling van het aantal leerlingen zijn in de Achterhoek veel minder scholen nodig. Reden voor de betrokken gemeenten om te onderzoeken of een regionale aanpak mogelijk en gewenst is.  

 

 

wegwijzerVinden, verbinden en vooruit komen: dat zijn de sleutelwoorden van Bouwstenen, platform voor maatschappelijk vastgoed. Wat doen we precies?