Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

RodeKersen; reviewsystematiek voor wijkvoorzieningen

 

rodekersen logo Als we vroeger wilden weten wat de klant er van vond, hielden we een klanttevredenheidsonderzoek. Dat was duur en tijdrovend; vaak eenmalig. Tegenwoordig is het vragen naar de mening van klanten simpel en goedkoop geworden. Het web stelt ons in staat dat doorlopend te doen. Online en real time.

 

In het private domein is het reviewen van diensten en producten niet meer weg te denken. Op zoek naar een hotel, restaurant of wasmachine laten we ons leiden door Tripadvisor, Booking.com of Kieskeurig. In het publieke domein doen we dat nog nauwelijks. Toch willen we ook daar weten wat de mensen ervan vinden. Waarom vragen we ze het niet?!

 

Veel wijkvoorzieningen zijn gerealiseerd als centrale ontmoetingsplaatsen. Ze zijn als de kers op de taart van een leefbare woonomgeving. De ene wijkvoorziening ziet zichzelf als de ‘zoete inval’, de ander als een plek met ‘pit’. Wat ze gemeen hebben is dat de wijkbewoners en andere bezoekers het succes bepalen. Hun ervaringen wil je horen!

 

Effect op wijk
RodeKersen is een reviewsystematiek die bezoekers de mogelijkheid geeft om wijkvoorzieningen als brede scholen, cultuurcentra, buurthuizen en andere multifunctionele accommodaties te beoordelen. RodeKersen verzamelt meningen over gebouw, sfeer en activiteiten. Maar vraagt ook naar de mogelijkheden om zelf iets te doen en naar het effect op de wijk. Misschien wel de hamvraag: wat is het belang van de voorziening voor de leefbaarheid van de wijk.

 

rodekersen1

 

Via open vragen kunnen specifieke en meer persoonlijke ervaringen worden gedeeld; juist die persoonlijke ervaringen kunnen veelzeggend zijn.

 

Door ook naar kenmerken als bezoekreden, leeftijd en postcode te vragen, worden interessante kruistabellen mogelijk gemaakt. Wat vinden jongeren in vergelijking tot ouderen, wat vinden wijkbewoners in vergelijking met bezoekers van elders.

 

KPI
Het systematisch verzamelen van bezoekerservaringen geeft een schat aan informatie voor zowel de eigenaar, de aldaar actieve dienstverleners, als de exploitant. In wezen is de waardering en het gedrag van de eindgebruiker de meest kritische performance indicator (KPI).
Ook de wijkbewoners hebben baat bij een reviewsystematiek. Op deze manier kunnen zij hun stem laten horen. RodeKersen zien we op de eerste plaats als het begin van een goed gesprek: waar kunnen we het (samen) beter doen.

 

Meedoen?
RodeKersen bestaat als beoordelingsmethode nog niet, maar kan wel snel ontwikkeld worden. Bouwstenen nodigt eigenaren, exploitanten en maatschappelijke dienstverleners uit om RodeKersen samen op te pakken. Partijen brengen één of meer te reviewen wijkvoorzieningen in. Lees hier het concrete voorstel.

Wat levert deelname aan zo’n pilotgroep op:

  • beschikking over pilotversie van de beoordelingsmethode
  • invloed op de inhoud en vormgeving 
  • onderlinge steun bij implementatie

De bijeenkomsten die nu gepland staan zijn:

Wat zijn de kosten om met pilotgroep mee te doen:

  • vaste kosten: € 250,- (excl. BTW) per jaar; voor partners van Bouwstenen worden geen vaste kosten berekend
  • variabele kosten: € 250,- (excl. BTW) per object per jaar

Een voorbereidingsgroep uit het Bouwstenen-netwerk Wijkvoorzieningen heeft al het nodige gedaan:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marc van Leent,  06 - 5102 6684.

RodeKersen is een initiatief van Bouwstenen voor Sociaal in samenwerking met WijkConnect.

 

Delen: 

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner