Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Voorsorteren op 2030

ZorgvastgoedDoor ontwikkelingen in de ICT, de bouw en financiering zal het zorglandschap komende jaren ingrijpend veranderen. Ellen Olde Bijvank zet er een paar op een rijtje.

 

Ellen Olde BijvankEllen Olde Bijvank, adviseur en trekker van het Bouwstenen-netwerk Zorgvastgoed: “Het langer wonen in eigen woning kan met allerlei ICT-oplossingen worden ondersteund, zoals zorg op afstand, gezichtsherkenning voor bezoek en zelfsturende auto's. Ook de automatische traploper waarmee het niet nodig is alleen op de begane grond te wonen, biedt perspectief. Het wonen zelf kan flexibeler en goedkoper door gebruik te maken van units, prefab en seriebouw. Daarnaast bieden innovaties als de 3D-printer en glas dat zichzelf schoonmaakt tal van nieuwe mogelijkheden. Pensioenfondsen en banken experimenteren met verzilverd wonen.”

 

Gezamenlijk naar de toekomst
Niet alle nieuwe technologie zal toegepast worden, maar ervaringen uit het verleden laten zien dat het snel kan gaan. Ellen: “Een en ander is ook afhankelijk van hoe partijen op elkaar weten in te spelen. Alleen door gezamenlijke verkenning en samenwerking ontstaan adequate oplossingen voor de toekomst en kunnen desinvesteringen worden voorkomen.”

 

Ellen bespreekt de ontwikkelingen op 18 mei a.s met geïnteresseerde gemeenten, corporaties, bouwers, adviseurs en financiers van woon- en zorggerelateerde voorzieningen.

 

 

 

 

Ook meedoen?

Binnen Bouwstenen is het netwerk Zorgvastgoed actief. Bovenstaand thema komt aan bod in hun eerstvolgende bijeenkomst ‘Wonen, Zorg en Leven in 2030’ op 18 mei.

 

 

 

Meer informatie

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner