Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Unieke gebiedsaanpak

In het centrum van Den Haag werken gemeente, provincie en rijk samen in een unieke gebiedsaanpak. Doel is om samen met hun 24 gebouwen 65.000 GJ energie per jaar te besparen.

 

Naast energiebesparing werken de partijen ook aan een schaalbare en repeteerbare infrastructuur waarop ook ander vastgoed (woningen en utiliteitsgebouwen) in een bepaald gebied kan aansluiten.

Trias Territoria

Er wordt, met een knipoog naar de Trias Energetica, gewerkt volgens het principe van de Trias Territoria. Dit betekent dat eerst wordt gekeken hoe het energieverbruik op gebouwniveau omlaag kan worden gebracht. Vervolgens worden de mogelijkheden voor lokaal opgewekte energie in kaart gebracht. Als dat niet mogelijk is wordt duurzame energie van buiten het gebied gebruikt.  

Slimme techniek

Slimme techniek en informatieuitwisseling spelen een belangrijke rol in het project. Gebouwen worden uitgerust met technologie die monitoort wie, wanneer, waar aan het werk is. Via dashboards kunnen gebruikers het actuele energieverbruik inzien. Zo worden zij zich bewust van de gevolgen van gedragsveranderingen.  

Warmte delen

Op gebiedsniveau wordt gezocht naar mogelijkheden energie op te wekken en warmte en koude uit te wisselen. Warmte-Koude Opslag (WKO) installaties van verschillende gebouwen in het gebied worden aan elkaar gekoppeld. Zo ontstaat een ondergronds warmte-koude netwerk. Daarbij kijken de partijen naar opties voor geothermie.

Positie gebruiken

Met het project gebruikt het rijk haar positie in de vastgoedmarkt voor het realiseren van de kabinetsdoelstellingen en een bundeling van krachten; van individuele naar collectieve gebiedsaanpak.

Green Citydeal

Het project is onderdeel van de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag. Daarin werken onder andere de gemeente Den Haag, de provincie Zuid Holland, het rijksvastgoedbedrijf, politie, rechtbank, BAM, Facilicom samen aan de verduurzaming van de bebouwde omgeving.

1 miljoen m2

Doel van het project is om uiterlijk in 2040 de belangrijke overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag klimaatneutraal te maken. Bij elkaar gaat het om 1 miljoen m2 bruto vloer oppervlak.

Verbreding scoop

Het project biedt ook andere maatschappelijk vastgoedeigenaren inspiratie om hun positie te gebruiken als aanjager voor de energietransitie. Belangrijk daarbij is de scoop te verbreden van pand naar gebied.    


 

Meedoen?

Dit artikel is gebaseerd op een bijeenkomst van het netwerk verduurzamen gemeentelijk vastgoed. Ook meedoen? Word partner en/of neem deel aan één van onze netwerken.

  

Deel uw ervaring met duurzame maatregelen op de pagina praktijkervaring maatregelen.


 
 

 

Meer informatie over EnergieRijk Den Haag

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Aanmelden najaarsbijeenkomst

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner