Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

De wegwijzer in maatschappelijk vastgoed

wegwijzerVinden, verbinden en vooruit komen: dat zijn de sleutelwoorden van Bouwstenen, platform voor maatschappelijk vastgoed. Wat doen we precies?

In het maatschappelijk vastgoed is elke dag een ‘dag van de duurzaamheid’. Op 28 november 2019 deelt het Bouwstenen-netwerk de resultaten van haar werk.

Thomas Nobel, Teammanager Huisvesting en Inkoop bij het Wellantcollege wist samen met zijn team het energiegebruik op gelijk niveau te houden, ondanks het toenemend aantal apparaten.

BewonersBedrijven groeien, worden professioneler en maken winst, blijkt uit onderzoek van LSA.

Tijdens onze jaarbijeenkomst, op 28 november 2019, staat het informatie-vraagstuk rond huisvesting en vastgoed stevig op de agenda. Ook de inhoud van de publicatie hierover is in grote lijnen bekend.

Om de klimaatdoelen te halen is een verandering nodig in de wijze waarop we de realisatie met elkaar organiseren. Dat is te lezen in de Bouwstenen-bijdrage voor de (sectorale) routekaarten voor de gebouwde omgeving.

In Enschede kunnen ze, aan de hand van uitgebreide data, nu nóg beter zien wat wijkcentra bijdragen aan de maatschappelijke doelen. 

Leegstandsbeheerder Ad Hoc laat zien dat leegstandbeheer en maatschappelijke waardecreatie goed hand in hand kunnen gaan.

In de rijksbegroting, die op Prinsjesdag is gepresenteerd, is veel aandacht voor duurzaamheid en zorg. Het onderwijs krijgt er niet veel bij.

Deelnemers aan onze jaarbijeenkomst krijgen ook dit jaar weer een aantal nieuwe Bouwstenen-publicaties mee naar huis. 


Snel naar

Partner worden?

Banner enquete scholen en gemeenten

Aanmelden najaarsbijeenkomst

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner