Vraaggericht werken

Printervriendelijke versiePDF version

Mensen kiezen op basis van uiteenlopende persoonlijke voorkeuren. Om enigszins zicht te krijgen op deze voorkeuren, is het handig deze te ordenen naar inhoud en stijl (aansprekende stijl, stijl van benaderen). Onderstaand wordt ingegaan op deze stijlen.


 

Handreikingen

  • Anders kijken naar lokale uitdagingen; de kracht van de kaart (Geonovum, 2014). Verschillende gemeenten hebben al met succes geo-informatie toegepast voor hun voorzieningenplanning. Deze brochure bevat de 'best practices'.
  • Verbeter uw klantbeleving vanuit integrale visie op facility services (fmm, december 2013). Om een positieve indruk op de klant te maken is het zaak dat elk detail in orde is. Zelfs kleine zaken kunnen, als ze niet in orde zijn invloed hebben op de beleving van de bezoeker. In dit rapport worden goede handvatten gegeven om hiervoor zorg te dragen. Inclusief een plan van aanpak.
  • Werken met wijkprofielen (MFA Handboek, MFA Lab 2011): gaat in op de leefstijlen van bewoners in wijken wanneer er een MFA ontwikkeld wordt.
  • E-book 'Het gaat om beleving, toch?' (Joren van Dijk, 2014, eenvoudig aan te vragen via OmgevingsPsycholoog.nl); over hoe je als ontwerper zo goed mogelijk in kan spelen op de beleving van de eindgebruiker. 

 

Onderzoeken

  • Onderzoek positie BaLaDe (SmartAgent, 2012): gebruikersonderzoek naar de markpositie van BaLaDe, een grote multifunctionele accommodatie in Waalwijk met functies op gebied van wonen, welzijn, zorg en educatie. Bestaande positie en uitstraling (rood-blauw) past niet bij kleur van de wijk (geel-groen). Het resultaat van het onderzoek, de daarop volgende aanpak en (voorlopige) resultaten zijn na te lezen in het artikel over verbinding met de buurt bij MFA Case BaLaDe.
  • Leefstijlen en publieke gebouwen (SEV, 2011): verkenning in kader van Proeftuinen Woonservicezones. Gaat met name in op multifunctionele centra met zorginvalshoek. Hoofdessay is geschreven door Marc van Leent, met reacties van drie experts uit het veld.
  • Maatschappelijke voorzieningen en kwaliteit van leven (The SmartAgent Company, 2008): onderzoek naar maatschappelijke voorziening de kwaliteit van leven en de rollen van leefstijlen. Gekeken is naar mogelijkheden voor activatie, tolerantie ten opzichte van 'lastige' voorzieningen en het BSR-model voor leefstijlen.

 

Artikelen

 

Tools

  • MFA-Kwartet: de spelers worden op speelse wijze bewust gemaakt van de diverse leefstijlen. Dit kan discussie uitlokken over de profilering van bestaande of nieuw te realiseren multifunctionele accommodaties. In 15 minuten heb je de essentie te pakken. Het leefstijlenmodel (BSR-model) van The SmartAgent Company vormt de basis van dit spel.
  • De leefstijltest: met de leefstijltest kunt u zien tot welke leefstijl u behoort.

 

Overige info

BijlageGrootte
1400 Anders kijken naar lokale uitdagingen; de kracht van de kaart 1004.29 KB
1312 Verbeter uw klantbeleving vanuit integrale visie op facility services 753.63 KB
1301 Waarmee kan ik u van dienst zijn?682.46 KB
1101 Leefstijlen en publieke gebouwen 1.21 MB
1101 Werken met wijkprofielen 2.92 MB
1101 Waarom gaan de buurkinderen naar een andere school?146.7 KB
0701 Onderzoek Maatschappelijke Voorzieningen en leefstijlen 6.27 MB