Voorzieningenbeleid

Printervriendelijke versiePDF version

Van sectorale planning naar integrale benadering

In Nederland hebben we niet de traditie om voorzieningen in samenhang met elkaar te bezien. We zijn gewend aan de meerjarenplanning onderwijshuisvesting, hebben een sportaccommodatiebeleid en ambiëren woonzorgzones. Deze planningsinstrumenten zijn verankerd in de verschillende afdelingen van het gemeentelijke apparaat. Ze staan vaak los van elkaar. Bovendien worden ruimtelijke diensten er maar beperkt bij betrokken. De plannen hebben vaak geen op elkaar afgestemd ruimtelijke component. Ze bestaan uit woorden en cijfers maar nauwelijks uit tekeningen.

 

Wat ontbreekt is een praktijk waarin voorzieningen in samenhang worden benaderd op lokaal of regionaal niveau. Door de vaak gelijke behandeling van buurten en wijken en het gebruik van standaards dreigt nivellering, daar waar we het verschil willen maken. Juist in tijden van crisis moeten scherpere keuzes gemaakt worden.

 

Voorzieningenplanning staat op de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2011, 2012 en 2013. In dat kader wordt lokaal, samen met lokale partners, maar ook samen in Bouwstenenverband, gezocht naar een meer eigentijdse voorzieningenstructuur: met meer variatie en samenhang in voorzieningen in stad en (krimp) regio. Geen blauwdruk, maar een bindende en inspirerende toekomstschets. Het opstellen van zo'n schets is tevens een zoektocht naar nieuwe rollen voor gemeenten en haar partners.

 

Om dit proces te ondersteunen zijn op deze webpagina's een aantal voorbeelden en inspiratiebronnen rond voorzieningenbeleid samengebracht.

 

Integrale voorbeelden

 

Sectorale voorbeelden

 

Publicaties

 

Kennisinstituten

 
 

 

BijlageGrootte
1302 Masterplan voorzieningen Giesselanden364.01 KB
1209 Sociale Structuurvisie Venlo internet-11.18 MB
1200 Cultuurvisie gemeente Nijmegen355.25 KB
1200 Interim Beleid Leefbaarheid provincie Zeeland642.48 KB
1300 Programmaloos plannen (gemeente Deventer)4.29 MB
1200 Integraal voorzieningenbeleid Oss322.6 KB
1200 Investeringsplan Nijmegen80.29 KB
1200 Stedelijk Voorzieningenplan Nijmegen6.57 MB
1201 Voorbeeld Vervolgproces Voorzieningenplanning Rotterdam284.51 KB
1111 IHP Heerlen1.88 MB
1105 Overbrengen activiteiten wijkaccommodaties Tilburg20.61 KB
1104 Uitgangspunten accommodatiebeleid Molenwaard5.62 MB
1103 Sociaal Ruimtelijke Ambitie Amsterdam720.88 KB
1100 Huisvestingsplan primair onderwijs Spijkenisse 771.33 KB
1100 Collegeadvies Huisvestingsplan primair onderwijs Spijkenisse195.23 KB
1011 Bezuiniging beheer wijkaccommodaties Tilburg33.62 KB
1011 Routekaart MFA's 213.18 KB
1009 Integraal Maatschappelijk Accomodatiebeleid Heerlen456.74 KB
1009 Uitvoeringsprogramma Hoensbroek3.66 MB
0912 Integraal Voorzieningenbeleid Oss7.2 MB
0906 Visie Roermond op voorzieningenplanning1.93 MB
0810 Integraal accommodatiebeleid Uithoorn3.3 MB
0803 Huisvestingsplan PO Utrechtse Heuvelrug602.06 KB