Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Instrumentenkoffer leegstand

MakelpuntenTijdens een kennismarkt op 3 april 2017 presenteerden zeven Achterhoekse gemeenten de ‘Instrumentenkoffer leegstand’. Het Makelpunt is één van de 30 instrumenten die wordt beschreven.

 

Het makelpunt Doetinchem, bedoeld om vraag en aanbod van ruimte bij elkaar te brengen, heeft wat leegstand betreft haar nut al bewezen. Diverse panden in Doetinchem hebben nieuwe gebruikers gekregen. Maar een Makelpunt is ook handig bij het signaleren van kansen voor transformatie, de vitalisering van dorpskernen en kavelruil. Daarnaast draagt het Makelpunt als instrument bij aan sociale cohesie. Dit gebeurt door het versterken van de samenwerking tussen organisaties en gemeente en tussen organisaties onderling.

 

Instrumentenkoffer leegstandKoffer vol ervaringen

De instrumentenkoffer heeft de vorm van een boekje en is een mooie verzameling ervaringen en onderzoeken. De koffer is onderverdeeld in zes categorieën instrumenten die worden gepresenteerd aan de hand van een casus waar ze zijn toegepast. Ook wordt de ervaring met het instrument beschreven en worden er uitgangspunten gegeven voor de toepasbaarheid van het instrument.

 

De categorieën en instrumenten die worden beschreven zijn:

  1. Kennisontwikkeling: leegstandsregister, inventarisatie kwaliteit, oploop en bestuurlijke informatiemomenten
  2. Regie: gemeente koopt gebouw, functiesturing, tijdelijke bestemming en herbestemming, gemeente koopt grond, vrijgeven pand en verkoop onder voorwaarden
  3. Financiële prikkel: provinciale subsidie via gemeente, borgstelling en reclamebelasting
  4. Regelgeving: excessenregeling, leegstandsverordening, kruimelgevallenregeling en wegbestemmen latente woningbouw
  5. Faciliteren: makelpunt, overlaten aan de markt, prijsvraag, wachten op het momentum en initiatief samenleving
  6. Gebiedsopgave: kavelruil, functieverandering, concentratie winkelgebieden, vastgoedcarrousel en visievorming en participatie

Makelpunt Doetinchem

Bouwstenen en Marrissa van Rossum, trekker van het netwerk Makelpunten, waren op de kennismarkt aanwezig om met aanwezigen in gesprek te gaan over de leegstandsaanpak en de ervaringen met Makelpunten elders in het land. In onderstaand filmpje legt Bernadette Kemperman van makelpunt Doetinchem uit wat een Makelpunt precies inhoudt.

 

 

 

 

Ook meedoen?
Dat kan door aan te sluiten bij het netwerk Makelpunten. Op 21 september komen zij samen in ‘s-Hertogenbosch; op de agenda staan de thema's big data en smartcities. 

 


 

Meer informatie

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner